Finansiering


Därför ska du välja Wasa kredit

Vi har ett gott rykte och är en stabil ägare i Länsförsäkringar AB. Vi erbjuder en flexibel kreditgivning och konkurenskraftiga priser, samt tar hänsyn till helheten och hittar lösningar som är bra för alla parter.

Vi är inte exklusivt knutna till någon tillverkare, och kan därför vara mer flexibla. Vi har säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Växjö samt Örebro och kan erbjuda ett stort nätverk med samarbetspartners över hela Sverige.